Жаргал Бадмаев - Яахаа

  • Загрузка плеера

Жаргал Бадмаев - Хайратайгаа хэлэнэб

  • Загрузка плеера

Жаргал Бадмаев - Сагаан саhан

  • Загрузка плеера

Жаргал Бадмаев - Нэгэл дахин

  • Загрузка плеера

Жаргал Бадмаев - Когда звезды тают

  • Загрузка плеера

Жаргал Бадмаев - Гайхалтай hайхан нютагни

  • Загрузка плеера