Audio

Копия Баирма Раднаева - Эжыдээ суршэхэ hэм (Дамиранов-Чойбонов)
Копия Баирма Раднаева - Шэрэнгэмни hайхан (Наранбатор-Бадаев)
Копия Баирма Раднаева - Уусын дуун (БНП)
Копия Виктор Хубаев - Дуран тухай дуун
Копия Виктор Хубаев - Дурасхал
Копия Виктор Хубаев - Тогтохоо болилоо
Копия Виктор Хубаев - Эртын намар
Копия Дымбрын Ринчинова - Венок из бурятских народных песен
Копия Дымбрын Ринчинова - Сагаалган
Копия Дымбрын Ринчинова ОНИ п-у Я.Велихера - Выйду на улицу
Копия Дымбрын Ринчинова - Шог дуун (Ч.Павлов-М.Самбуев)
Копия Дымбрын Ринчинова - Алтаргана (бнп)
Копия Дымбрын Ринчинова Гос.анс.Байкал - Аба эжым хаанаб даа (П.Дамиранов-Н.Шабаев)
Копия Дымбрын Ринчинова Гос.анс.Байкал - Адуушанай дуун
Копия Дымбрын Ринчинова Гос.анс.Байкал - Жараахайн гол бнп
Копия Дымбрын Ринчинова Гос.анс.Байкал - Захааминдаа баяртайб (Наранбаатор-Н.Шабаев)
Копия Жаргал Бадмацыренов - Тэбхэр сагаан табин наhан
Копия Жаргал Бадмацыренов - Эгэтын Адаг
Копия Жаргал Бадмацыренов - Мэдэгмааша
Копия Жаргал Бадмацыренов - Сагаалган
Копия Жаргал Бадмацыренов - Хyyхэн дyyхэй
Копия Жаргал Бадмацыренов - Эльдин нэмэhэг хабарнай
Копия Жаргал Бадмацыренов - Айлшантай айл жаргалтай
Копия Клавдия Шулунова - Как служил солдат
Копия Клавдия Шулунова - Коробейники
Копия Клавдия Шулунова - Вниз по Волге реке (рнп)
Копия Клавдия Шулунова - Сибирская песня (рнп)
Копия Клавдия Шулунова - Дуран тухай дуун
Копия Клавдия Шулунова - Эжы аба хоернай (Ю. Ирдынеев Г. Д. Дамбаев)
Копия Клавдия Шулунова - Инаг дураяа гамнаарай
Копия Клавдия Шулунова - На высоки полонине
Копия Клавдия Шулунова - Найдал
Копия Клавдия Шулунова - Не кричите журавли
Копия Клавдия Шулунова - Эжынгээ тyрэhэн нютагта
Chimita Shanyushkina - Mongolian song
Копия Чимита Шанюшкина - Хатархадаа (бнп)
Chimita Shanyushkina - Zandan Buratay
Chimita Shanyushkina - Алтан гургалдай (бнп)
Chimita Shanyushkina - Uuzham Buryad Oromni
Chimita Shanyushkina - Bayysyn Shulun hunde yum aa
Chimita Shanyushkina - Barbagain shenaen baihadam
Chimita Shanyushkina - Minii Nuhar
Chimita Shanyushkina - Колхозой дуун
Chimita Shanyushkina - Where are you, my beloved