Слушать

Дандар Бадлуев, Сыдып Банчикова, Дондок-Сэрэн Бутидэй - «Зугаа хYгжоон»
Правин Мишра, Гэрэлма Жалсанова - «Mere Haath Mein – Слепая любовь»
Сыдып Банчикова - Тагархай (муз. З. Бадмаева, сл. Ш. Байминова, аранж. П. Карелова)
Сыдып Банчикова - Кынгерга (муз. В. Шобосоевой, сл. Н. Артугаевой)
Сыдып Банчикова - Цагаатай гол ( муз. Наранбаатор, сл. Г. Раднаева)
Сыдып Банчикова - Алайрай гол (муз. Л. Санжиева,сл. С. Махачкеевой, аранж. П. Карелова)
Данзанов Аюша - Эгэтын Адаг
Данзанов Аюша - Хани нyхэд
Данзанов Аюша - Урин дулаан Хяагтын аймаг 4898
Данзанов Аюша - Тоонто нютаг
Данзанов Аюша - Янжима (Ю.Ирдынеев)
Данзанов Аюша - Гулвун
Данзанов Аюша - Инагай дурэ (Ю.Ирдынеев-Г.Дашабылов)
Данзанов Аюша - Хун шубууд ниидэнэ (Ю.Ирдынеев-Г.Дашабылов)
Данзанов Аюша - Ушартайм юм даа, инагхамни (Б.Дондоков-А.Жамбалон)
Данзанов Аюша - Шинии миhэрэл (Ю.Ирдынеев-Д.Улзытуев)
Жаргалов Валентин - Трактористын дуун (бнп)
Жаргалов Валентин - Ара Тори (бнп)
Жаргалов Валентин - Шуточная песня (Б. Цырендашиев - Д. Улзытуев)
Жаргалов Валентин - Талын дуун (Ч. Павлов - Г. Чимитов)
Жаргал Бадмаев - Гайхалтай hайхан нютагни
Жаргал Бадмаев - Когда звезды тают
Жаргал Бадмаев - Нэгэл дахин
Жаргал Бадмаев - Сагаан саhан
Жаргал Бадмаев - Хайратайгаа хэлэнэб
Жаргал Бадмаев - Яахаа
Цыпилма Аюшеева - Курумкан
Цыпилма Аюшеева - Дуранhаа
Цыпилма Аюшеева - Баргуужан
Цыпилма Аюшеева - Барбагайн шэнээн байхада БНП (обр. Д. Аюшеева)
Шагжиев Владимир - Сурхарбаан
Шагжиев Владимир - Жолоодогшонь би гээшэб
Шагжиев Владимир - Эжынгээ турэhэн газарта (А. Андреев - М. Самбуев)
Шагжиев Владимир - Туруушын дуран (Цырендашиев-Д.Дамбаев)
Шагжиев Владимир - Сагаан далитай гулабхаа - Голубь мира (Б. Ямпилов-Ч-Р. Намжилов)
Айдуусай Вариант ольхонского ёохора
Айком Вариант Бандаевского Ёохора
Арбагай Эхирит-булагатский охотничий ёохор
Бохир, бохир хатарая Вариант эхиритского ёохора
Наадан дээрээ Вариант ольхонского ёохора
Нарhан, нарhан налашхаяа Тункинский ёохор
Нэшуу Аганский ёохор
Оссо Авиахим Ёхор советского периода
Тунхэнэй уряани ёохор Тункинский ёохор
Тункинский ёхор - Еохор Осоо
Тункинский ёхор - Урайнай еохор
Тункинский ёхор - Еохор Ябоо айдоо айдолое
Дарима Дугданова и Дондок - Инагтаа (муз. П. Дамиранова)
Дарима Дугданова - Буряад хубууд (муз. Б. Батодоржиева, сл. Л. Тапхаева)
Badma Seseg Boys - Toonto Nutag
Badma Seseg Boys - Sahanay Uder
Badma Seseg Boys - Shene Yokhor Mix
Badma Seseg Boys - Bayrin Amar Mende
Баттувшин - Bony - Kora Tun
Баттувшин - Дурбэн саг
Баттувшин и Павел Карелов - Намар
Бутидэй Дондок - Алтарганын найруулга
Бутидэй Дондок - Адуута нютаг
Ятагистки - Мартаарай
Ятагистки - Irmoon
Ятагистки - Хоёр дуран
Ятагистки - Шамдаа гэнэлбии
Гэрэлма Жалсанова - Булагтаа
Гэрэлма Жалсанова - Hey Hubun Back
Гэрэлма Жалсанова - Нарhата (муз. и сл. Л.Санжиевой)
Гэрэлма Жалсанова - Бэе бэеэ гамнаел (муз. А. Андреев, сл. Д. Жалсараев)
Гэрэлма Жалсанова - Одото гэрэл (муз. и сл. Г. Жалсановой)
Гэрэлма Жалсанова - Харанхы (муз. и сл. Г. Жалсановой)
Гэрэлма Жалсанова и Жаргал Жалсанов - Дангинаамни (муз. и сл. Бурхиев)