Смотреть

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРТНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО ОРКЕСТРА «ВИРТУОЗЫ КУБАНИ»
GANA - ГЭЖЭ БАЙХА
БУТИДМА ЖУГДУРОВА - ЯГАРУУХАЙ
ДАНДАР БАДЛУЕВ - ШАРГЫН ДУУН
GANA - «ЗҮҮДЭН ШЭНГИ»
ТЕАТР «БАЙКАЛ»: SNOWBIRD
6/6 УЛЬГЭР «ДYYДЭЙ МЭРГЭН БААТАР»
5/6 YЛЬГЭРТЭ ХYРЭХЭ ЗАМ: АЛТАН ШАГАЙ ХYБYYН
4/6 YЛЬГЭРТЭ ХYРЭХЭ ЗАМ: АЛТАЙ СYМБЭР БОГДО ХYБYYН
3/6 YЛЬГЭРТЭ ХYРЭХЭ ЗАМ: ГЭСЭР МЭРГЭН
2/6 YЛЬГЭРТЭ ХYРЭХЭ ЗАМ: САГААДАЙ МЭРГЭН ХYБYYН НОГООДОЙ СЭСЭН БАСАГАН ХОЁР
1/6 YЛЬГЭРТЭ ХYРЭХЭ ЗАМ: ШОНО БААТАР