Дандар Бадлуев, Сыдып Банчикова, Дондок-Сэрэн Бутидэй - «Зугаа хYгжоон»

Правин Мишра, Гэрэлма Жалсанова - «Mere Haath Mein – Слепая любовь»

Сыдып Банчикова - Тагархай (муз. З. Бадмаева, сл. Ш. Байминова, аранж. П. Карелова)

Копия Сыдып Банчикова - Кынгерга (муз. В. Шобосоевой, сл. Н. Артугаевой)

Копия Сыдып Банчикова - Цагаатай гол ( муз. Наранбаатор, сл. Г. Раднаева)